Με την πλοήγηση σας στον ιστότοπο συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και πολιτική απορρήτου καθώς και την χρήση cookies από εμάς.
39,90 €Τιμή
59,00 €Τιμή
120,90 €Τιμή
35,00 €Τιμή
Ρούχα Εργασίας και η Αναγκαιότητά τους

Ρούχα Εργασίας και η Αναγκαιότητά τους

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), αφορούν σε προστατευτικά ρούχα, κράνη ή καπέλα ασφαλείας, γυαλιά προστασίας, παπούτσια ασφαλείας ή άλλα ρούχα εργασίας ή εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το σώμα όποιου τον φοράει από τραυματισμό, ή άλλο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία του. Οι στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα υποδηλώνουν την σπουδαιότητα της προστασίας και της πρόληψης όπου τα Μέσα Ατομικής Προστασίας διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο.

Οι κίνδυνοι, για την προστασία από τους οποίους χρησιμοποιούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας , περιλαμβάνουν φυσικούς, ηλεκτρικούς, θερμικούς, χημικούς, βιοχημικούς, ή αερομεταφερόμενους. Ο εξοπλισμός προστασίας μπορεί να φορεθεί για επαγγελματικούς λόγους, όπως με σκοπό την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων, αλλά και για άλλους σκοπούς όπως για ασφάλεια σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Οι τρεις βασικές κατηγορίες των ΜΑΠ είναι:

• Κατηγορία Ι: απλός σχεδιασμός

• Κατηγορία ΙΙ: ΜΑΠ που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Ι και ΙΙΙ

• Κατηγορία ΙΙΙ: πολύπλοκος σχεδιασμός

Ο σκοπός των Μέσων Ατομικής Προστασίας είναι να μειώσει την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους, όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ή περιορισθούν σε αποδεκτό επίπεδο με τεχνικά μέσα, διοικητικούς ελέγχους ή μέσα συλλογικής προστασίας. Τα ΜΑΠ δεν αντιμετωπίζουν την πηγή ή την προέλευση του κινδύνου αλλά απαιτούνται όταν υφίσταται ο κίνδυνος. Στην ουσία αποτελούν ένα είδος φράγματος ανάμεσα στον χρήστη και στο περιβάλλον εργασίας.

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα ανάλογα με τους κινδύνους, το περιβάλλον εργασίας και να προσαρμόζονται σωστά στον χρήστη. Υπάρχουν βασικές υποχρεώσεις και από την πλευρά των εργοδοτών που χορηγούν τα ΜΑΠ στο προσωπικό τους αλλά και από την πλευρά των εργαζομένων που τα χρησιμοποιούν.